image
SARAJEVO - Odnos medija prema nepriličnom govoru političkih lidera i aktera javne komunikacije uglavnom je neutralan, odnosno oni prenose govor političara doslovno i bez intervencija, izuzev u manjem broju slučajeva, kada su novinari sami bili inicijatori ili podstrekači nepriličnog govora, najčešće putem senzacionalističkih naslova-– kazala je prof. dr. Lejla Turčilo na današnjoj konfereniji za novinare u Sarajevu.
Opširnije

Ličnost dana


Vaše mišljenje
Da li znate za koga ćete glasati na oktobarskim izborima?