5°C
Mostar 11°C
Tuzla 9°C
Banja Luka 10°C
Bihać 8°C

05.06.2021 / 10:22 BiH - Sejad Delić

AVP Sava izdvaja više od šest miliona KM za zaštitu od poplava

AVP Sava izdvaja više od šest miliona KM za zaštitu od poplava
Foto: Fena / Vijesti.ba
Agencija za vodno područje rijeke Save (AVP Sava) planira da u ovoj godini izdvoji više od šest miliona KM za preventivno djelovanje na zaštiti od poplava na vodotocima prve kategorije s ciljem zaštita od poplava i upravljanje vodama na vodnom području rijeke Save.

Direktor AVP Sava Sarajevo Sejad Delić rekao je za Fenu da su Upravni i Nazdorni odbor Agencije krajem prošle godine usvojili Plan i Finansijski plan Agencije na koje je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dalo svoju saglasnost i od tada počinje njihova implementacija.

- Kada je riječ o rijeci Bosni, imamo uređenje korita njene desne obale u Ilijašu čija je vrijednost 800.000 KM. Postupak javne nabavke i odabira izvođača je pri kraju i očekujem da u toku ovog mjeseca započnu radovi na tom projeketu. Druga dionica odnosi se također na desnu obalu Bosne na ušću rijeke Zgošće u Kaknju. Vrijednost radova je 200.000 KM i započeta je procedura javne nabavke. Za projekt koji se odnosi na nastavak uređenja rijeke Bosne u Žepču namjenjeno je 400.000 KM, radovi se izvode i očekujem da budu završeni u roku od 60 dana – rekao je Delić.

Jedna od bitnih aktivnosti i većih projekata, kako je dodao, jeste uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima čija je vrijednost 700.000 KM, a radi se o nastavku projekta koji se izvodi fazno više godina.

Što se tiče ostalih vodotoka, kako je rekao Delić, u toku su radovi na uređenju korita rijeke Vrbas u Bugojnu, a njihova vrijednost je 270.000 KM. U toku je postupak provedbe javne nabavke za uređenje Vrbasa u Gornjem Vakufu čija je vrijednost 300.000 KM, te uređenje korita ove rijeke u MZ Vinac u Općini Jajce u vrijednosti 100.000 KM.

- Drago mi je da smo krenuli sa projektom uređenja slapova i rijeke Plive u Jajcu čija je vrijednost 700.000 KM, dok ukupna vrijednost projekta koji je planiran da se radi u narednim godinama dostiže oko sedam miliona KM – istakao je Delić.

Što se tiče Unsko-sanskog kantona, izdvojena su sredstva za uređenje korita rijeke Sane u Ključu u vrijednosti od 150.000 KM, a Agencija je imala jednu hitnu intervenciju na rijeci Sani u Općini Ključ gdje je bila ugrožena magistralna cesta, pa su morali hitno djelovati i izdvojiti 30.000 KM. Načelnik Općine Ključ uputio je zahtjev za uređenje korita rijeke Sanice na koji je, kako je dodao Delić, Agencija pozitivno  odgovorila i za tu namjenu izdvojeno je 300.000 KM.

Na rijeci Tinji su planirane aktivnosti u dvije MZ Srebrenika - Kiseljak (150.000 KM) i Špionica (200.000 KM).

- Od ove godine su predviđena značajna sredstva za regulaciju korita rijeke Spreča, a to se prije svega odnosi na uređenje njene desne obale u Doboj Istoku u MZ Mala Brijesnica čija je vrijednost 200.000 KM, te čišćenje i uređenje njenog korita u Gračanici na više lokacija čija je vrijednost 250.000 KM – kazao je Delić.

Prema njegovim riječima, završeni su radovi vrijedni 300.000 KM na čišćenju korita rijeke Spreče uzvodno od potoka Šiškovac u Općini Lukavac. Aktuelan je i projekt vrijedan 1,5 miliona KM za rijeku Spreču u Lukavcu gdje je planirano uređenje korita ove rijeke nizvodno od mosta za Puračić. Radi se o većoj investiciji odnosno namjera je proširiti korito Spreče koje će primiti veće količine vode.

-  Agencija će za rijeku Spreču ove godine izdvojiti više od 2,5 miliona KM – istakao je Delić.

Delić je govorio i o GFC projektu čija je vrijednost 72 miliona dolara, od čega su 14,4 miliona grant sredstva, a predviđa podršku povećanju ulaganja u zaštitu od poplava na određenim područjima u BiH. Također od ovog granta, kako je dodao, šest miliona dolara će biti utrošeno na radove, odnosno  regulaciju korita. Taj projekat ne podrazumijeva samo radove već i proširenje prognoznog modela ranog upozorenja od poplava, razne treninge, radionice za uposlenike sektora voda na svim nivoima, određene hidrotehničke mjere – izgradnju nasipa obaloutvrda, uređenje obala itd.

Delić navodi da je Agencija predložila uređenje rijeka Spreče u Gračanici i Lukavcu, te Bosne u Maglaju.

- Radit će se pet projekata u Federaciji BiH i tri u RS. Prvi projekat koji će se raditi jeste uređenje korita Spreče u Gračanici, vrijednosti 1,8 miliona dolara i početak radova očekuje se početkom 2022. godine - rekao je Delić.

Govoreći o projektima upravljanja vodama Delić je istakao da je Agencija uradile mape opasnosti i mape rizika od poplava, te da je u toku izrada planova upravljanja poplavnim rizicima.

- Također uposlenici Agencije aktivno učestvuju u realizaciji projekta koji se finansira sredstvima predpristupnog fonda IPA 2016. Prva komponenta je izrada planova upravljanja poplavnim rizicima na nivou  Bosne i Hercegovine. Predviđena je izada šest planova, od toga su dva u Federaciji BiH, dva u RS, jedan u Distriktu Brčko i krovni izvještaj za cijelu BiH. Vrijednost tog projketa je 2,5 miliona eura. Druga komponenta vezana je za izradu karata erozije u FBiH i Distriktu Brčko i projektne dokumentacije za zaštitu od poplava u RS - dodao je Delić.

I ovaj projekt vrijedan je 2,5 miliona eura.

Što se tiče prognoznih modela Agencija za vodno područje rijeke Save je uradila prije nekoliko godina pilot projekat prognoznog modela za rijeku Unu sa Sanom. To je bio prvi pilot projekt prognoznih modela koji je Agencija pripremila u BiH. Poslije toga se nastavilo sa prognoznim modelom za rijeku Vrbas koji je finansiran od UNDP-a i koji je završen.

Delić je  dodao da je prije nekoliko dana završen prognozni model za rano upozorenje odbrane od poplava rijeke Bosne koji je finansiran od Evropske unije, te da očekuje da će se u toku  ove godine započeti i sa prognoznim modelom rijeke Drine koji će se finansirati od Svjetske banke.

-  To je nacionalni prognozni model, a Agencija učestvuje i imamo sve podatke u okviru prognoznog modela Savske komisije (čine je četiri zemlje Slovenija, Hrvatska, BiH i Srbija) koji također koristimo. Nacionalni model će biti pomoć tom modelu jer ćemo znati i moći prognozirati velike vode rijeke Save sa naših stanica i imat ćemo tačnije podatke - kazao je Delić dodajući da im prognozni modeli  pomažu da mogu na vrijeme upozoriti nadležne institucije u slučaju nailaska veikih voda rijeke Save.

Delić je dodao da je  AVP Sava uradila Plan upravljanja vodama za period 2022- 2027 koji je u formi nacrta i u javnoj raspravi, te da očekuje da ga nadležne institucije usvoje u toku ove godine.(Vijesti.ba / FENA)

Izdvajamo