4°C
Mostar 7°C
Tuzla 9°C
Banja Luka 7°C
Bihać 5°C

05.02.2023 / 17:48 BiH - Osvrt

Kako notari u FBiH pokušavaju obmanuti građane

Kako notari u FBiH pokušavaju obmanuti građane
Foto: Vijesti.ba

Zadnjih dana pojavio se članak anonimnog autora, koji se može okarakterisati i kao reklamiranje Notarske komore FBiH, a koji je objavljen na nekim medijima u BIH.

U razgovoru sa našim izvorom bliskim Advokatske komore Federacije BiH došli smo do slijedećih informacija.

U članku je vršeno poređenje cijena koje su propisane Tarifom o nagradama i naknadama notara i Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u FBiH. Vjerovatno svjesno zanemarena je ili prikrivena činjenica da građani za usluge notarima plaćaju cijenu striktno propisanu Tarifom o nagradama i naknadama notara, dok sa advokatima mogu ugovarati cijenu koja je primjerena.

Naš izvor ističe da je u skladu sa odlukama Ustavnog suda FBiH utvrđeno da stranke mogu same sačinjavati ugovore o prenosu prava na nekretninama i da im za to nije potreban ni advokat, niti notar.

Također, potpuno je isključena i činjenica da notari u FBiH dugi niz godina naplaćuju svoju uslugu u ostavinskim postupcima u skladu sa vrijednošću naslijeđa, a što je do donošenja Zakona o nasljeđivanju FBiH bila isključiva nadležnost suda, koji je to radio besplatno za građane.

Nadalje, temeljem odluka Ustavnog suda FBiH u decembru 2022. godine, Vrhovni sud FBiH je svojim stavom utvrdio da potpise na ugovorima koji se odnose na prenos prava na nekretninama i drugih prava na nekretninama, mogu ovjeravati notari ili sudovi.

Međutim, činjenica je da je Notarska komora FBiH odmah nakon saznanja o odluci Vrhovnog suda FBiH, uputila dopis brojnim institucijama, tačnije Federalnom ministarstvu pravde, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i svim sudovima u FBiH, u kojem su izneseni i navodi koji se mogu tumačiti kao prijetnje prema državnom uređenju, posebno što se navedenim dopisom pokušavaju zastrašiti općinski sudovi da ukoliko započnu ili nastave da vrše ovjere potpisa, protiv njih i odgovornih osoba, Notarska komora FBiH će podnijeti sva dostupna pravna sredstva.

Prema našim saznanjima, Notarska komora FBiH je dana 06.01.2023. godine održala i Skupštinu na kojoj je gotovo jednoglasno, sa velikom većinom glasova, donijela i zaključak da notari u FBiH neće vršiti ovjeru potpisa na gore navedenim pravnim poslovima.

Iz svega iznesenog jasno se može zaključiti da objavom navedenog i sličnih članaka u medijima, notari u FBiH kontinuirano pokušavaju obmanuti naše građane.

(Vijesti.ba)

Izdvajamo