4°C
Mostar 8°C
Tuzla 8°C
Banja Luka 10°C
Bihać 6°C

30.11.2023 / 15:49 BiH - Vlada FBiH

Za sanaciju posljedica potresa u Stocu 600.000 KM

Za sanaciju posljedica potresa u Stocu 600.000 KM
Foto: Vijesti.ba

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku kojom je usvojen Program utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Federalnom ministarstvu prostornog uređenja u okviru Tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima u iznosu od 600.000 KM za pomoć gradu Stocu za saniranje posljedica potresa na području ovog grada.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja će u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove odluke, cjelokupan iznos sredstava prenijeti Gradu Stocu, a eventualna neutrošena sredstva ovaj grad je dužan vratiti u Budžet FBiH po završetku Programa.

Dodjeljena sredstva dodjelit će se Gradu Stocu, u skladu sa dostavljenim programom/projektom i finansijskom planu, a utrošit će se za realizaciju projekta „Stabilizacija stijenske mase na istočnim padinama naselja Stolac“.

O načinu utroška odobrenih sredstava za odobreni projekat potpisat će se ugovor između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Grada Stoca, kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze. O utrošenim sredstvima Grad Stolac će kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo prostornog uređenja koje će se o tome izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

Grad Stolac je u obavezi da dodijeljena sredstva koristi namjenski i dostavi izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje njihov namjenski utrošak u roku od 15 dana od dana završetka programa/projekta.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo finansija i Grad Stolac, svako u okviru svojih nadležnosti.

(Vijesti.ba)

Izdvajamo