20°C
Mostar 24°C
Tuzla 22°C
Banja Luka 24°C
Bihać 20°C

07.03.2024 / 07:50 Obrazovanje - Sarajevo

Potpisan novi kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i predsjednik Sindikata UNSA, prof.dr. Amir Zahirović potpisali su novi kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu.

Prethodni Kolektivni ugovor sa Sindikatom UNSA istekao je 31.03.2023. godine, nakon čega je Sindikat podnio inicijativu za pokretanje postupka pregovaranja i zaključivanja novog Kolektivnog ugovora. Nakon imenovanje nove Vlade Kantona Sarajevo, donijeta je Odluka o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu, kojom se produžava važenje Kolektivnog ugovora sve do momenta potpisivanja novog Kolektivnog ugovora. Također, Vlada Kantona Sarajevo donijela je i Odluku o imenovanju novog Pregovaračkog tima Vlade za provođenje pregovara sa Sindikatom UNSA u cilju zaključivanje novog Ugovora.

Nakon održanih pregovora, pregovarački timovi Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata Univerziteta u Sarajevu usaglasili su tekst prijedloga Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu, koji je potpisan juče.

Svečanom činu potpisivanja prisustvovali su i ministrica za visoko obrazovanje, nauku i mlade, prof.dr. Adna Mesihović, ministar finansija, dr. Afan Kalamujić, pomoćnica za nauku Dženita Viteškić i potpredsjednik Sindikata, prof.dr. Esad Pepić.

Novim Kolektivnim ugovorom zadržana su dosadašnja prava akademskog, naučnoistraživačkog i nenastavnog osoblja, a novina je da je uvećan koeficijenta za obračun plaća radnicima Univerziteta.

"Posvećeno radimo kako bi poboljšali status svih radnika u Kantonu Sarajevo. Nakon što smo potpisali kolektivne ugovore sa osnovnim i srednjim obrazovanjem, zadovoljan sam što smo isto uradili i za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu. Unapređenje obrazovanja ostaje jedan od prioriteta Vlade Kantona Sarajevo, kako kroz poboljšanje statusa radnika, tako i kroz izgradnju i unapređenje infrastrukture", rekao je premijer Uk, podsjetivši da je u Kampusu u toku izgradnja Univerzitetske biblioteke koja je jedan od ključnih kapitalnih projekata koji obrazovanje stavlja tamo gdje mu je mjesto - u vrh društvenih prioriteta.

Predsjednik Sindikata UNSA Zahirović je istakao svoje zadovoljstvo povodom potpisivanja Kolektivnog ugovora i iskazao zahvalnost za socijalni dijalog i uspješne pregovaračke sastanke koji su doprinijeli uspješnom potpisivanju pomenutog ugovora.

“Zahvaljujem se ministrici Mesihović na dinamiziranju pregovora i uspješnom završetku istih. Novim Kolektivnim ugovorom kroz povećanje osnovice od 16,7% povećane su plaće svim kategorijama uposlenika. Dodatno je osigurano povećanje koeficijenata radnicima na radnim mjestima asistent i viši asistent (povećanje koeficijenta za 0,3-0,4), kao i kategoriji nenastavnog osoblja s nižim koeficijentima (povećanje koeficijenta za 0,2). I drugi bitni elementi Kolektivnog ugovora su kroz pregovore dodatno poboljšani. To se prvenstveno odnosi na dužinu trajanja godišnjeg odmora i mogućnost njegovog korištenja u više dijelova; osiguranje uslova zaštite na radu od strane poslodavca; osiguravanje uslova za stručno usavršavanje i osposobljavanje na rad, i dr.. Na kraju, sva ostvarena prava regulirana prethodnim Kolektivnim ugovorom ostaju nepromijenjena, čime su Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo pokazali svoje opredjeljenje na zaštiti dostignutih prava radnika”, naglasio je predsjednik Zahirović.

Ministar Kalamujić je naglasio da mu je posebno drago da je konstruktivan dijalog sa Sindikatom rezultirao potpisivanjem Kolektivnog ugovora koji će između ostaloga osigurati i podršku mladim naučnicima. Istakao je i da će Ministarstvo finansija pratiti i osigurati potrebna sredstva.

Ministrica Mesihović je istakla da je Vlada Kantona Sarajevo pokazala opredijeljenost za nastavak ulaganja u visoko obrazovanje, nauku, naučnoistraživački rad i mlade, što će unaprijediti sam razvoj ovih sektora u Kantonu Sarajevo.

“Na samim pregovorima predložila sam povećanje koeficijenata nižim i višim asistentima i onima s doktoratom za pet posto, i to nakon što sam utvrdila da su velike razlike u platnim razredima ove kategorije zaposlenih na UNSA i docenata kao sljedeće kategorije. Ovu kategoriju zaposlenih na Univerzitetu čine mladi i perspektivni kadrovi i ovo je način da ih motivišemo da ostanu u Bosni i Hercegovini. Ne smijemo zaboraviti da ovakva ulaganja predstavljaju investiciju koja nam dugoročno može donijeti i unapređenje obrazovnih i naučnoistraživačkih procesa, te motivisati akademsko, naučnoistraživačko i nenastavno osoblje da studentima pruže još kvalitetnije obrazovne i administrativne procese na Univerzitetu u Sarajevu", zaključila je ministrica Mesihović.

 
(Vijesti.ba) 

Izdvajamo