16°C
Mostar 23°C
Tuzla 21°C
Banja Luka 23°C
Bihać 18°C

06.07.2024 / 12:00 BiH - Nakon neviđene harange

Velika pobjeda investitora: Izdata okolinska dozvola za kamenolom Kuti

Velika pobjeda investitora: Izdata okolinska dozvola za kamenolom Kuti
Foto: Vijesti.ba

Investitoru Majdan Kuti d.o.o. Mostar Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo je okolinsku dozvolu za eksploataciju i preradu kamena krečnjaka i dolomita na lokaciji "Zukulja" Mostar Sjever.

Dozvola je izdata u ponovljenom postupku, nakon što je Kantonalni sud u Sarajevu poništio raniju okolinsku dozvolu. I ranije poništavanje bilo je samo stvar formalnih procedura, a ne suštinskih razloga. Naime, Kantonalni sud je tako odlučio zbog toga što je smatrao da FMOiT nije u dovoljnoj mjeri uključilo zainteresovanu javnost u postupku odlučivanja. Dakle, radilo se o propustu organa uprave, a ne investitora.

Ipak, aktivisti koji su se protivili otvaranju kamenoloma su u medijima pokušali prikazati da je do poništenja dozvole došlo zbog propusta ili nezakonitih radnji investitora. Ipak, dokazano je da je jedini razlog bio u povredi odredbi postupka – u propustu organa da u dovoljnoj mjeri uključi zainteresovanu javnost. Dakle, suprotno medijskoj kampanji koju su provodili aktivisti koji se protive otvaranju kamenoloma, nije bilo nikakvih nezakonitosti ili nepravilnosti na strani investitora. Upravo suprotno.

Iako su se u međuvremenu promijenili propisi pa za kamenolome ove veličine uopće nije potrebna okolinska dozvola, investitori su se, sigurni u ispravnost svojih postupaka i namjera, odlučili da se u ponovljenom postupku primjenjuju propisi koji su važili u vrijeme podnošenja zahtjeva. Pri tom je Federalno ministarstvo odlučilo da se izradi i studija uticaja na okoliš, što također nije potrebno po novim propisima. No, ovako je projekt prošao mnogo strožu proceduru. Investitor je u ponovljenom postupku i sam poduzeo dodatne korake da zainteresovana javnost bude uključena u javnu raspravu.

U ponovljenom postupku provedena je i javna rasprava o studiji uticaja na okoliš. U javnoj raspravi o studiji uticaja na okoliš uzeli su učešće brojni učesnici, prvenstveno lokalno stanovništvo, lokalne i regionalne nevladine organizacije, organi vlasti i mediji. Studija uticaja na okoliš potom je data na ocjenu Stručnoj komisiji koju je formiralo Federalno ministarstvo okoliša, a u stručnu komisiju imenovani su eminentni stručnjaci iz akademske i stručne zajednice. Nakon analize, svi članovi Stručne komisije su dali pozitivnu ocjenu Studiji kojom su obuhvaćeni svi aspekti uticaja na okoliš, uključujući i uticaj na lokalnu zajednicu.

Predložene mjere ocijenjene su pozitivno.

Okolinskom dozvolom su definisane sve mjere za spriječavanje ili ublažavanje negativnih uticaja na okoliš da bi rad kamenoloma “Zukulja“ bio usklađen sa svim standardima zaštite okoliša. Pri tome su uzete u obzir sve primjedbe učesnika u javnoj raspravi, kao i naknadne sugestije zainteresovane javnosti.

Zbog ranijeg propusta Ministarstva u provedbi postupka zbog kojeg je Kantonalni sud u Sarajevu poništio ranije izdatu okolinsku dozvolu, investitor je izgubio mnogo vremena. Tako je u međuvremenu istekla i prethodna vodna saglasnost. Investitor je u novom postupku ponovo ishodovao prethodnu vodnu saglasnost. No, s obzirom na to da je na akt Agencije za vodno područje Jadranskog mora izjavljena žalba, FMOiT je prekinulo postupak, što je dodatno usporilo izdavanje okolinske dozvole do odluke po žalbi na prethodnu vodnu saglasnost.. No, čim je žalba protiv prethodne vodne saglasnosti odbačena, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je konačno izdalo okolinsku dozvolu.

Priča je ovo koja traje godinama i na slikovit način prikazuje odnos prema investitorima koji se odluče na zakonit način i po redovnim procedurama uložiti svoja sredstva u Bosnu i Hercegovinu.

Tek će se otkriti za čije interese je radilo Udruženje formirano u svrhu blokade investicije.

Podsjetimo, nakon velike kampanje protiv otvaranja kamenoloma, otkriveno je niz u najmanju ruku sumnjivih radnji onih koji su na sve načine pokušali zaustaviti investiciju. Bilo je tu svega, od lažnih tvrdnji o udaljenosti kamenoloma od naselja do falsificiranja potpisa na peticiji protiv otvaranja kamenoloma.

S druge strane, ovo je velika pobjeda investitora koji je zbog svih blokada izgubio značajna sredstva, ali nije odustajao i poput mnogih drugih 'pobjegao' od instruisanih harangi. Strpljivo je poštujući zakone države u koju investira dokumentima argumentovao te na kraju i pravno i tehnički, u svakom smislu dokazao da je u pravu.

Nadati se da će sada konačno moći bez daljih smetnji krenuti u realizaciju investicije te da će ovaj primjer ohrabriti i druge investitore da ne odustaju na putu punom nepotrebnih prepreka, a da će im domaće institucije konačno dati iskrenu podršku.(Vijesti.ba)

Izdvajamo