23°C
Mostar 21°C
Tuzla 29°C
Banja Luka 30°C
Bihać 24°C

29.11.2022 / 13:08 Politika - Sarajevo

Pogledajte šta stoji u sporazumu HDZ-a i Osmorke

Pogledajte šta stoji u sporazumu HDZ-a i Osmorke
Foto: Vijesti.ba

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić, danas su u Sarajevu u Parlamentarnoj skupštini BiH, potpisali dokument „Smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti za razdoblje 2022.-2026. godine“.

Uz prisustvo stranačkih dužnosnika Dokument je u ime koalicije HDZ BiH i stranaka Hrvatskog narodnog sabora BiH potpisao predsjednik dr. Dragan Čović, a u ime stranaka Osmorke predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić.

Dokument čine tri cjeline na kojima će raditi ove stranke, a to su euroatlantske integracije, politička stabilnost i vladavina prava i socijalna pravda i ekonomija.

Pogledajte cijeli dokument.

Tekst Sporazuma

Smjernice, načela i ciljevi djelovanja u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti

Snažeći suverenost, teritorijalni i institucionalni integritet Bosne i Hercegovine,

Zagovarajući uspostavu pravednog društva jednakopravnih ljudi u Bosni i Hercegovini, nezavisno o njihovom nacionalnom, etničkom, vjerskom, političkom i svakom drugom identitetu ili uvjerenju,

Podupirući ustavnu obavezu ostvarenja pune jednakopravnosti tri konstitutivna naroda i svih ostalih građana Bosne i Hercegovine,

Pozivajući na žurno uklanjanje svih oblika diskriminacije svakog stanovnika Bosne i Hercegovine,

Opredjeljujući se za jačanje vladavine prava i pravne sigurnosti u skladu sa evropskom pravnom stečevinom,

Vodeći se ciljem punopravnog članstva u Evropskoj uniji i članstva u Sjevernoatlantskom savezu (NATO),

Naglašavajući nužnost žurne uspostave vlasti u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine te kantonima, s političkim subjektima i predstavnicima koji su dobili povjerenje,

Ističući nužnost stvaranja konstruktivnog ozračja saradnje za stabilnost i otklanjanje svih prijetnji za funkcioniranje vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini,

Okupljeni oko ideje savremene, sigurne, napredne Bosne i Hercegovine nudimo svim stanovnicima jasnu viziju i put ka kreiranju pozitivnih promjena,

Vođeni načelima zakonitog, profesionalnog, etičkog i transparentnog upravljanja javnim dobrom i procesima, fokusirajući se na politiku koja nudi adekvatne odgovore na probleme i potrebe stanovništva, posebno u vremenu krize, te na konkretne mjere za poboljšanje socijalnog i ekonomskog stanja stanovnika, jačanje nezavisnosti u ključnim oblastima i poboljšanje demografskog stanja u Bosni i Hercegovini,

Mi, dole potpisani predsjednici političkih stranaka u Bosni i Hercegovini usvajamo zajedničke

SMJERNICE, NAČELA I CILJEVE U IZVRŠNOJ I ZAKONODAVNOJ VLASTI ZA PERIOD 2022. – 2026. GODINE

 1. EUROATLANTSKE INTEGRACIJE

Postizanje dogovora o zajedničkim vanjskopolitičkim stajalištima Bosne i Hercegovine usaglašavanjem i usvajanjem vanjskopolitičke strategije je od presudnog značaja, uz poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine, zakona i drugih akata kojima se određuje vanjska politika Bosne i Hercegovine, te usvajanje novih zakona u ovim oblastima, uz uvažavanje svih činitelja političkog poretka.

    Poduzimanje svih unutarpolitičkih i vanjskopolitičkih napora za žurno postizanje kandidatskog statusa, te ubrzanje procesa integracije prema punopravnom članstvu. Saradnja sa svim institucijama Evropske unije u korist evropskog puta Bosne i Hercegovine i odlučne implementacije evropskih standarda;
    Žurno provođenje svih mjera, preporuka i uslova za sticanje statusa kandidata i pristupanje Evropskoj uniji;
    Žurno provesti, a najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od uspostave vlasti na svim nivoima, ograničene promjene Ustava Bosne i Hercegovine i usvojiti izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u skladu sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i presudama Evropskog suda za ljudska prava. Ova mjera uključuje reformu koja će zaštititi kolektivna prava i individualna prava u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te u skladu s presudama Evropskog suda za ljudska prava (Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i domovi naroda);
    Usvajanje strategija i zakona u cilju uspostavljanja efikasnije, sistematičnije, regulirane oblasti vanjskih poslova, prilagođene standardima Evropske unije te potrebama državljana Bosne i Hercegovine, posebno u domenu diplomatsko-konzularnog djelovanja, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine;
    Poštovanje preuzetih obaveza i nastavak daljnjih aktivnosti u implementaciji programa reformi i saradnje sa NATO savezom i njegovim članicama;
    Modernizacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodnim obavezama i potrebama države Bosne i Hercegovine;
    Provedba svih elemenata Akcijskog programa za članstvo u NATO-u (MAP) i blagovremeno usvajanje i provođenje godišnjih programa reformi;
    Provedba odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi s knjiženjem vojne imovine.

2. POLITIČKA STABILNOST I VLADAVINA PRAVA

Politička stabilnost i vladavina prava su temeljni preduslovi za potpunu demokratizaciju društva, privlačenje inostranih investicija, zaustavljanje iseljavanja stanovništva iz Bosne i Hercegovine i dostizanje željenog ekonomskog standarda življenja.

    Reorganizacija pravosudnih institucija, uz usvajanje nužnih reformskih zakona u skladu sa preporukama Evropske unije te nastavak usklađivanja s evropskom pravnom stečevinom s ciljem povećanja pravne sigurnosti svih stanovnika Bosne i Hercegovine;
    Provođenje reformi koje će osigurati nultu stopu tolerancije prema svim oblicima kriminala i korupcije;
    Reforma sigurnosno-obavještajnog sistema koji će biti u funkciji zaštite, stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine i svih njezinih stanovnika;
    Modernizacija, depolitizacija i kadrovsko i materijalno unapređenje rada sigurnosnih, obavještajnih i policijskih tijela u Bosni i Hercegovini, u skladu sa važećim ustavima u Bosni i Hercegovini;
    Unapređenje efikasnosti rada tužiteljstva, agencija i ostalih institucija u oblasti pravosuđa i sigurnosti u skladu sa ustavnim nadležnostima;
    Jačanje efikasnosti institucija nadležnih za zaštitu i promociju ljudskih prava;
    Provođenje svih odluka pravosudnih institucija na svim nivoima Bosne i Hercegovine, ustavnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava, s ciljem pune zaštite svih individualnih i kolektivnih prava;
    Digitalna transformacija javne uprave;
    Zaštita integriteta i unapređenje izbornog procesa;
    Temeljna reforma javne uprave s ciljem povećanja efikasnosti i profesionalnosti;
    Rješavanje pitanja državne imovine u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.

3. SOCIJALNA PRAVDA I EKONOMIJA

Reforme u oblasti socijalne politike i ekonomije su ključne za nužno poboljšanje kvaliteta života stanovništva Bosne i Hercegovine i najvažniji su programski segment u smislu konkretnog, mjerljivog napretka koji trebaju prepoznati i osjetiti svi ljudi u Bosni i Hercegovini.

    Usvajanje budžeta na svim nivoima za sljedeću fiskalnu godinu do kraja tekuće godine
    Obuhvatna reforma u oblasti fiskalne politike;
    Smanjenje poreznog opterećenja rada, kao i uvođenje poreznih olakšica s ciljem kreiranja novih radnih mjesta i unapređenja uslova rada;
    Povećanje penzija i plata, a posebno minimalne penzije i plate;
    Provođenje demografskih i populacijskih politika s ciljem poboljšanja demografskog stanja u Bosni i Hercegovini;
    Ubrzanje razvoja infrastrukture:
    saobraćajna infrastruktura (završetak Koridora Vc, izgradnja mreže brzih cesta, unapređenje željezničkog saobraćaja i daljnji razvoj infrastrukture u oblasti vazdušnog saobraćaja i uvezanosti);
    energetska infrastruktura (povećanje energetske nezavisnosti poticanjem projekata energetske opskrbe iz obnovljivih izvora, izgradnjom toplovoda i plinovoda ondje gdje postoji infrastrukturna osnova za ove projekte, reformom elektroprivrednih preduzeća u vlasništvu Federacije BiH te nastavkom realizacije ključnih energetskih projekata);
    Implementacija okolišnih politika i razvoj turizma;
    Implementacija obuhvatnih, odgovornih i ubrzanih agrarnih politika;
    Reforma i integriran pristup po pitanju osiguranja sistemske podrške braniteljskim kategorijama, civilnim žrtvama rata te povratnicima, izbjeglicama i žrtvama nasilja;
    Razvoj i reforme zdravstvenih politika koje će modernizirati i podići kvalitetu zdravstvenih usluga u skladu sa ustavnim nadležnostima;
    Modernizacija i povećanje kvalitete i standarda obrazovanja, povećanje izdvajanja za naučnu djelatnost, sistemsko stručno planiranje prilagođeno tržištu rada u skladu sa ustavnim nadležnostima;
    Sveobuhvatnija podrška kulturnoj, sportskoj i turističkoj djelatnosti;
    Reforma cjelokupnog javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom.

Stranke potpisnice su usaglašene da će programske mjere zasnovane na smjernicama, načelima i ciljevima iz ovog dokumenta biti detaljno razrađene u razdoblju koje će prethoditi formiranju izvršne vlasti u skladu sa ustavnim nadležnostima.

Ovaj dokument „Smjernice, načela i ciljevi djelovanja u izvršnoj, zakonodavnoj vlasti za period 2022. – 2026.“ sačinjen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih po dva (2) primjerka na hrvatskom, dva (2) primjerka na bosanskom i dva (2) primjerka na srpskom jeziku.


(Vijesti.ba)

Izdvajamo