0°C
Mostar 3°C
Tuzla 5°C
Banja Luka 5°C
Bihać 3°C

09.02.2024 / 16:55 Politika - Sarajevo

Pogledajte sve odluke sa sjednice Vijeća ministara BiH

Pogledajte sve odluke sa sjednice Vijeća ministara BiH
Foto: FENA
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH Strateški plan ruralnog razvoja BiH za razdoblje od 2023. do 2027. - okvirni dokument, ...

... koji je pripremilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih poslova.

Ovim dokumentom utvrđuju se strateški ciljevi postupnog usklađivanja poljoprivrede i ruralnog razvoja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije (ZPP EU) i privlačenja investicija.

Vizija strateškog razvoja poljoprivrede u petogodišnjem razdoblju je unaprijeđen, konkurentan i  klimatski otporan poljoprivredno-prehrambeni sektor s većom produktivnosti i boljom tržišnom orijentacijom, koju prati veća digitaliziranost i inovacije, održivo upravljanje zemljišnim i drugim prirodnim resursima, prosperitetna i očuvana ruralna područja u Bosni i Hercegovini privlačna za život i privređivanje svih stanovnika, a posebno mladih.

Indikativni financijski okvir za realizaciju Strateškog plana predstavlja zbroj sredstava planiranih u strategijama razvoja poljoprivrede Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko distrikta BiH, uključujući i sredstva na državnoj razini planirana za implementaciju mjera Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, agencija, uprava i ureda na razini BiH i procjene sufinanciranja iz drugih izvora.

Ukupan proračunski okvir Strateškog plana je 1,78 milijardi KM, a iz ostalih izvora se očekuje mobiliziranje dodatnih 533 milijuna KM, što zajedno čini 2,24 milijarde KM za pet godina njegove implementacije. Financijska sredstva će biti osigurana od Federacije BiH (42,7 posto) i kantona (14,4 posto), Republike Srpske (18,1 posto), Brčko distrikta BiH (3,5 posto), državne razine (1 posto) te dodatnih 20,3 posto od grantova EU-a i drugih donatora.

Tokom razdoblja realizacije planira se povećanje proračunskih  izdvajanja za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja po prosječnoj stopi od 4,6 posto godišnje, tako da bi sredstva raspoloživa u 2027. godini (394 milijuna KM) trebala biti veća za 20 posto u odnosu na početnu 2023. godinu (329 milijuna KM).

BiH PRISTUPA PROGRAMU EU-a PRAVOSUĐE 2021. – 2027.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Europske unije (EU) i Bosne i Hercegovine o sudjelovanju u programu Pravosuđe 2021. - 2027. godine, s ciljem jačanja pravosudne suradnje nadležnih institucija BiH i zemalja članica EU-a.

Sudjelovanje u ovom programu omogućit će unapređenje i ubrzanje provedbe ključnih reformi u sektoru pravosuđa u BiH i stvoriti uvjete za intenziviranje procesa europskih integracija.

Cilj Programa je olakšavanje nediskriminirajućeg pristupa pravosuđu za sve i učinkovita pravna zaštita u kaznenim postupcima, uključujući jačanje neovisnosti sudstva, razvoj odgovarajućih policijskih, carinskih i drugih tijela za provedbu zakona, uz pružanje adekvatne obuke i unapređenje borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Pristupanje Programu predstavlja provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u dijelu koji se odnosi na jačanje institucija i vladavine prava.

Ministarstvo pravde će Prijedlog ovog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika u ime BiH ovlasti šef Misije BiH pri EU-u.

SARADNJA BiH I SLOVENIJE U OBLASTI DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Prijedlog memoranduma o razumijevanju i suradnji u oblasti digitalne transformacije između Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Ministarstva digitalne transformacije Republike Slovenije, Vladinog ureda za informacijsku sigurnost Republike Slovenije.

Cilj je unapređenje bilateralnih odnosa i jačanje suradnje nadležnih institucija u BiH i Slovenije u području digitalne transformacije, usluga elektroničke komunikacije, upravljanja IKT sustavima i pružanja elektroničkih usluga javne uprave.

Intenziviranjem suradnje u ovom području želi se doprinijeti povećanju ekonomskog i društvenog prosperiteta bh. stanovnika, uz dostizanje visoke razine zaštite potrošača, konkurentnosti i transparentnosti na tržištu elektroničkih komunikacija.

Prijedlog memoranduma o razumijevanju bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru,  za njegovo potpisivanje predložen je ministra komunikacija i prometa BiH.

OMOGUĆENO REGISTRIRANJE OLDTIMER VOZILA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Pravilnik o cijeni isprava o vozilu i cijeni oznaka za obilježavanje vozila, kojim se  definira visina naknade za registriranje oldtimer vozila i korištenje prenosivih registracijskih pločica, što do sada nije bilo propisano i stvaralo je probleme fizičkim i pravnim osobama.

Visina novčane naknade za izdavanje i korištenje prenosive registracijske pločice, kao i za registracijske pločice za oldtimer vozila iznosi 20 KM.  

Ostale naknade su na razini iz 2009. godine i kreću se od 5,00 KM za izdavanje potvrda o vlasništvu vozila i registraciji te za izdavanje i korištenje oznaka za obilježavanje vozila - stiker naljepnice, kao i za registracijske pločice za obavljanje pokusna vožnje, dok naknada na ime izdavanja knjižice potvrda o korištenju prenosivih pločica iznosi 10,00 KM.

Visina naknada za izdavanje registracijske pločice za motorno vozilo iznosi 20,00 KM, a naknada za registracijske pločice za priključno vozilo, motocikl i bicikl s motorom 10,00 KM.

Na istoj razini kao i ranije ostale su naknade za registracijske pločice za vozilo DKP-a, misije, i međunarodne organizacije u BiH i iznose 30,00 KM, kao i za registracijske pločice za privremeno registrirano vozilo  50,00 KM.

Visina novčane naknade za izdavanje svih ovih oznaka u slučaju njihovog gubitka, krađe, uništenja ili oštećenja u tolikoj mjeri da ne mogu više služiti svrsi identična je visini naknade za njihovo izdavanje.

Novčane naknade uplaćuju se na Jedinstveni račun trezora BiH. Od ukupno prikupljenih sredstava 30 posto predstavlja prihod proračuna institucija BiH, a 70 posto pripada nadležnim tijelima za registraciju motornih vozila.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH kada prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registracijskih tablica („Službeni glasnik BiH“, broj 76/09).

ZAŠTITA IMOVINE I IMOVINSKIH INTERESA BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Pravobraniteljstva BiH o pokrenutom postupku prinudne naplate štete po Odluci Europskog suda za ljudska prava iz 2012. godine u predmetu Murtić i Ćerimović protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 6495/09, sa odgovarajućim zaključcima usmjerenim na zaštitu interesa BiH.

Na sjednici je zaduženo Pravobraniteljstvo BiH da u roku od 15 dana Vijeća ministara  BiH dostavi cjelovitu informaciju o svim pokrenutim sporovima protiv Bosne i Hercegovine pred sudovima u inozemstvu vode, a koji mogu imati financijske implikacije.

Cilj je blagovremeno poduzeti mjere na zaštiti imovinskih interesa Bosne i Hercegovine.  

Ministarstvo vanjskih poslova će u suradnji s Pravobraniteljstvo putem Ambasade BiH u Švicarskoj Konfederaciji angažirati advokata za zastupanje Bosne i Hercegovine u postupku prinudne naplate potraživanja, koju je pokrenuo povjeritelj UNA TRUST&INVESTMENT GMBH, temeljem sudskog platnog naloga službe za prinudnu naplatu Bern-Mittellandu u Švicarskoj Konfederaciji.

Pravobraniteljstvo BiH surađivat će s angažiranim advokatom na zaštiti imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine u ovom postupku.

U Informaciji se konstatira da su sve obveze ро presudi Europskog suda iz 2012. godine u cijelosti izvršene te da se predmetna presuda odnosi samo nа dva aplikanta koja su pokrenula postupak pred Europskim sudom za ljudska prava i ishodovali presudu u predmetu Murtić i Ćerimović protiv BiH od 19. 6. 2012. godine, а ne na sve dioničare Agrokomerca kako to pogrešno tumači kompanija UNA TRUST&INVESTMENT GMBH, koja predstavlja 2.767 dioničara Agrokomerca.

Odbor ministara Vijeća Europe je 6. 3. 2014. godine usvojio konačnu rezoluciju kojom je potvrđeno da je Bosna i Hercegovina izvršila sve svoje obveze ро presudi u predmetu Murtić i Ćerimović protiv BiH od 19. 6. 2012. godine.

ODOBRENA SREDSTVA ZA VOĐENJE SUDSKOG POSTUPKA PRED VIŠIM SUDOM U KALIFORNIJI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Pravobraniteljstva BiH, donijelo je u novom tekstu Odluku o izvorima financiranja i načinu izvršavanja financijskih obveza, u iznosu do 70.000 KM, u svrhu vođenja sudskog postupka pred Višim sudom u Kaliforniji u predmetu tužitelja Daniela Čavića protiv Yugobanke a.d. Beograd, A New York Agency.

Sredstva se odobravaju na teret proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH, a u svrhu vođenja sudskog postupka kojim se traži proširenje presude Višeg suda Kalifornije, Okrug Orange.

Presudom ovog suda iz 2019. godine obavezana je Yugobanka a.d. Beograd, A New York Agency na isplatu 738.772,23 USD tužitelju, s kamatama od 203 USD dnevno od dana presuđenja stvari.

S obzirom na to da ovaj dug nikada nije namiren, tužitelj Daniel Čavić, pozivajući se na Aneks C Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, zahtijeva od Višeg suda Kalifornije da presudu proširi i na namirenje duga obveže i države sukcesore bivše SFRJ, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

Pravobraniteljstvo BiH je ugovor o zastupanju u ovom predmetu zaključilo s američkim odvjetničkim uredom DLA Piper, na temelju zaključka Vijeća ministara BiH iz studenog 2023. godine, kada je usvojena Informacija o Prijedlogu za izmjenu presude Višeg suda Kalifornije, Okrug Orange.

PREGLED REALIZACIJE ZAKLJUČAKA VIJEĆA MINISTARA BIH

Vijeće ministara BiH razmotrilo je pregled realizacije zaključaka koje je donijelo u razdoblju od 1. 1. do 30. 9. 2023. godina, odnosno na 38 sjednica, od čega 24 redovnih i 14 vanrednih.

Pregledom je obuhvaćeno 36 institucija, koje su od ukupno donesenih 614 zaključaka realizirale 543 ili 88 posto, dok 73 zaključka nisu realizirana.

Pregled realizacije zaključaka, koji je pripremilo Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, praćen je odgovarajućim zaključcima kojima se želi ubrzati realizacija zaključaka i na taj način unaprijediti učinkovitost rada Vijeća ministara BiH, saopćeno je iz ove institucije.


(Vijesti.ba / FENA)

Izdvajamo