1°C
Mostar 7°C
Tuzla 4°C
Banja Luka 5°C
Bihać 4°C

21.02.2024 / 16:50 BiH - Sud BiH

Žarić i drugi oslobođeni optužbi za kriminal u Elektroprenosu

Žarić i drugi oslobođeni optužbi za kriminal u Elektroprenosu
Foto: Vijesti.ba
Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom oslobodio optužene u predmetu "Mate Žarić i drugi" za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.

U obrazloženju se navodi da nije dokazano da su radnjama opisanim u izreci presude počinili krivično djelo za koje su se teretili, prenose agencije.

Optužnicom su se Mate Žarić, generalni direktor "Elektroprenosa BiH" i još četiri rukovodioca, teretili da su oštetili tu kompaniju za skoro pola miliona KM.

Optuženi su bili Drago Malešević, rukovodioc Službe za komercijalne poslove, te Zoran Manojlović u svojstvu uposlenika i rukovodioca projekta Operativnog područja Banjaluka, Mila Bule u svojstvu izvršnog direktora za finansije i člana uprave, Aleksandar Šukalo, te Mato Žarić u svojstvu generalnog direktora Elektroprenos BiH.

Tužilac Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH je podigao optužnicu protiv navedenih osoba koja ih tereti da su u periodu od 8. aprila 2015. do 22. avgusta 2018. godine, postupajući kao odgovorne osobe u institucijama BiH, iskorištavanjem svog službenog položaja, pribavili drugom imovinsku korist, a nanijeli štetu Elektroprenosu BiH a.d. Banjaluka u iznosu od 454.957,95 KM.

Prema navodima optužnice, Mato Žarić je optužen da je u svojstvu generalnog direktora "Elektroprenos BiH" 8. aprila 2015. godine, kao naručioc radova, zaključio ugovor sa pravnim licem kao izvršiocem radova, u predmetu nabavke izgradnje trafostanice TS 110/20 KV Šipovo sa ugradnjom opreme u vrijednosti od 5.323.008,44 KM u roku od 18 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao i uplate avansa.

"Nakon što je isplaćen avans pravnom licu u iznosu od 532.300,84 KM, ugovorne obaveze od strane izvođača nisu okončane u roku definisanom ugovorom, prekoračivši na taj način rok za izvršenje radova u ukupnom iznosu od 77 dana. Optuženi su propustili da postupe u skadu sa ugovorom na osnovu kojeg je izvođač u obavezi naručiocu 'Elektroprenos BiH" a.d. Banjaluka platiti ugovorenu kaznu u visini od 0,3 odsto od ukupne vrijednosti od ugovorenih poslova bez PDV za svaki kalendarski dan prekoračenja roka za izvršenje ugovora. Usljed ovakvog propusta učinjenog od strane optuženih da se obračuna i izvrši naplata zateznih kamata nastala je šteta po kompaniju Elektroprenos BiH, kompaniju koja je nadležna za distribuciju električne energije na nivou cijele BiH, a drugom pribavljena imovinska korist", stajalo je u optužnici.


(Vijesti.ba)

Izdvajamo