7°C
Mostar 13°C
Tuzla 10°C
Banja Luka 7°C
Bihać 3°C

26.02.2024 / 16:35 BiH - Foto

Pogledajte obuku izviđačkih jedinica Oružanih snaga BiH

U skladu sa Godišnjim planom obuke (GPO) 6.pbr za 2024. godinu i smjernicama za obuku, u periodu od 29. januara do 16. februara 2024. godine, na lokacijama razmještaja jedinica i GPO OS BiH Manjača, pripadnici izviđačkih jedinica iz sastava 6.pbr realizovali su obuku izviđačkih jedinica u zimskim uslovima.

Pomenuta obuka je realizovana sa ciljem podizanja nivoa sveukupne osposobljenosti i obučenosti pripadnika OS BiH, da izvrše zadatke u zimskim i otežanim uslovima kao i da podignu nivo osposobljenosti na polju pružanja pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge katastrofe i nesreće, a što je jedan od ključnih zadataka definisanih u misiji Oružanih snaga BiH, saopćeno je iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

U prvoj fazi obuke koja je obuhvatala pripreme za obuku u terenskim uslovima, izviđačke jedinice iz sastava 1.pb/6.pbr, 2.pb/6.pbr i IČ/6.pbr su realizovale na lokalnim poligonima za obuku, gdje su pored teoretske realizovali i obuku u izvršavanju zadataka kao što su: zadaci traganja i spašavanja unesrećenih, zadaci preživljavanja u ekstremnim zimskim uslovima, taktike i tehnike kretanja u ograničenim uslovima vidljivosti, te tehnike izviđanja u zimskim uslovima. Tokom pomenute obuke akcenat je dat na osposobljavanje i obuku novoprimljenih lica koja su raspoređena u sastav izviđačkih jedinica 6.pbr.

U okviru druge faze obuke koju su jedinice realizovale na GPO Manjača primjenjeni su zadaci iz prvog dijela obuke uz korištenje iskustava drugih vidova obuke u ekstremnim uslovima, čime je plan ovogodišnje obuke izviđačkih jedinica u zimskim uslovima realizovan.

Ovim ciklusom obuke, pripadnici izviđačkih jedinica iz sastava 6.pbr još jednom su potvrdili profesionalizam, osposobljenost i spremnost da izvrše najzahtjevnije zadatke te da po zahtjevu civilnih institucija pruže pomoć u zaštiti i spašavanju stanovništva i materijalnih dobara ugroženih prirodnim i drugim katastrofama i nesrećama, a prije svega u situacijama uslovljenim snježnim padavinama, naglašeno je u saopćenju.

(Vijesti.ba)

Izdvajamo