0°C
Mostar 3°C
Tuzla 3°C
Banja Luka 2°C
Bihać 2°C

24.08.2022 / 08:26 Ličnost dana - Ličnost dana

MARIO NENADIĆ - NOVI PREDSJEDNIK UPFBIH

MARIO NENADIĆ - NOVI PREDSJEDNIK UPFBIH
Foto: Vijesti.ba
Mario Nenadić, novi je direktor Udruženja ppslodavaca FBiH.

U prvom razgovoru sa predstavnicima medija najavio je intenzivne aktivnosti UPFBiH na stvaranju povoljnijih uvjeta za rast konkurentske sposobnosti domaće privrede i povećanje životnog standarda građana.

UPFBiH je trenutno aktivno uključeno u pregovore sa granskim sindikatima oko potpisivanja novih kolektivnih ugovora.
„Nastavit ćemo naše aktivnosti na pojednostavljenju, ubrzanju i višem stepenu transparentnosti kompliciranih administrativnih procedura. Ostajemo opredjeljeni da sve naše aktivnosti koordiniramo sa socijalnim partnerima, sindikatima i vladom“, naglasio je Nenadić.

Smanjenje optrećenja cijene rada u cilju povećanja plaća, ukidanje i smanjenje parafiskalnih nameta, smanjenje broja dana obaveza naknade plaće za vrijeme bolovanja koja pada na teret poslodavca sa 42 dana na 15 dana kroz Izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju, liberalizacija uvoza radne snage te poboljšanje poslovnog ambijenta u cjelini ključne su aktivnosti Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine u narednom periodu.

Sve ove aktivnosti UPFBiH imaju za cilj stvaranje uslova za povećanje plaća, životnog standarda građana, konkuretnosti privrede FBiH, budžetskih i vanbudžetskih prihoda, smanjenje sive ekonomije i rada nacrno.


(Vijesti.ba)

Izdvajamo